Vyhledávání


Kontakt

Adam Černý

E-mail: adamix99@seznam.cz

Užitečné odkazy

 

 

knezek.cz/cz/ - Obchod s hasičskou výstrojí a výzbrojí

Dh.cz - oficiální informační server SH ČMS

Facebook.com/... - SDH Rynholec na FB

Firesport.cz- vše o požárním sportu

Prvni-pomoc.com - zdravověda

(Obchody)

Hastech.unas.cz

Obchod-hasiči.cz

Zahas-sro.cz

Zht.cz

Anketa

Jste členem nějakého SDH?

Celkový počet hlasů: 279

Omyly o První pomoci

S postiženým po nehodě se nesmí hýbat, aby se nepoškodila páteř...

Absolutní dodržování této "poučky" již stálo život mnoho zraněných...

Myšlenka je to správná, ale nesmí jít o člověka v bezvědomí, který nedýchá!!! V takovém případě je nutné okamžitě poskytnout první pomoc (případně zahájit resuscitaci), ovšem stále platí hýbat s postiženým co nejméně a opatrně (dát pozor na bezvládnou hlavu). Uvolnění dýchacích cest (mírným záklonem) je v řadě případů bezprostředně život zachraňující, což má přednost před teoretickou (a při šetrném zacházení zcela nepravděpodobnou) obavou z dalšího poškození poraněného.

 

Pokud někdo zkolabuje, je dobře mu alespoň podložit hlavu...

Což je jeden z nejstrašlivějších a současně nejčastěji viděných omylů, který stojí životy... 

Předklonění hlavy u pacienta v bezvědomí vede s jistotou k uzavření dýchacích cest a následnému udušení postiženého.
Pacienta v bezvědomí nebo s poruchou vědomí je nutné uložit alespoň na záda na rovnou podložku. Pokud nedýchá, je potřeba  hlavu naopak zaklonit a případně začít s umělým dýcháním. Pokud dýchá, je to nejlepší co pro něj můžete udělat stabilizovaná poloha na boku jako prevence proti vdechnutí zvratků.

 

  HLAVU NEPODKLÁDAT

 

V každé sanitce sedí lékař...

To je jen všeobecně rozšířená pověra...

  Většina sanitních vozů jsou vozy dopravních zdravotních služeb, jejichž posádku tvoří zpravidla jeden nebo dva řidiči, kteří by měli absolvovat základní kurs první pomoci. (O něco málo rozšířená osnova autoškoly a zpravidla disponují zdravotnickým vybavením na úrovni lepší autolékárničky).
Tato vozidla ovšem nevyjíždějí na tísňovou výzvu, ale na běžnou objednávku zdravotnického převozu. K akutním stavům se jejich posádky dostávají zřídka a víceméně náhodou.

Při zásahu na základě tísňové výzvy se můžeme setkat se dvěma typy posádek:

  • Posádku RZP tvoří řidič a záchranář (absolvent specializovaného ročního nadstavbového kurzu) a v některých případech je členem posádky i zdravotní sestra (často muž - "bratr").
  • Posádku RLP tvoří řidič, sestra, lékař a v některých případech ještě záchranář. Tam, kde je k dispozici posádka RZP, zasahuje posádka RLP pouze u závažnějších případů.

 

  Posádka RLP pracující v setkávacím systému (= rendesvous) - (lékař s řidičem a příípadně se sestrou) - se dopraví rychlým osobním vozem na místo hlášené příhody (obecně se říká, že "letí" i medik), kde se sjíždějí s běžnou sanitkou, zpravidla posádkou RZP. V případě těžšího zranění vyžadujícího lékařský dozor se lékař po ošetření přidá k posádce RZP na dobu dojezdu do nemocnice.

 

Nevíte si rady se zkratkami: Zkratky

Zdroj a více info: prvni-pomoc.com