Vyhledávání


Kontakt

Adam Černý

E-mail: adamix99@seznam.cz

Užitečné odkazy

 

 

knezek.cz/cz/ - Obchod s hasičskou výstrojí a výzbrojí

Dh.cz - oficiální informační server SH ČMS

Facebook.com/... - SDH Rynholec na FB

Firesport.cz- vše o požárním sportu

Prvni-pomoc.com - zdravověda

(Obchody)

Hastech.unas.cz

Obchod-hasiči.cz

Zahas-sro.cz

Zht.cz

Anketa

Jste členem nějakého SDH?

Celkový počet hlasů: 279

JSDHO A SDH

 

  JSDHO je podle § 68 zákona č. 135/1985 Sb., o požární ochraně, povinna zřídit každá obec, nebo může více obcí sdružit své prostředky a zřídit společnou jednotku. Mnohé obce zřizují jednotek více. Své dobrovolné jednotky zřizují též některé průmyslové, dopravní a jiné firmy.

  Naproti tomu Sbor dobrovolných hasičů je občanské sdružení na úseku požární ochrany. V ČR existuje několik organizací. Nejznámější z nich je Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (SH ČMS), dále např. Moravská hasičská jednota (MHJ) apod. Ve většině případů jsou členové jednotek zároveň členy sdružení, ale nemusí tomu tak být.

Wikipedie

Čarodejnice, Rynholec 2012 

 

  Zjednodušeně řečeno JSDHO (Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce),

někdy též jen JSDH (Jednotky sboru dobrovolných hasičů), jsou sdružení dobrovolných hasičů, kteří splnili podmínky (zkoušky - znalostní i fyzické) nutné k začlenění do IZS a jezdí tedy k mimořádným událostem (požáry, autonehody, povodně, kalamity ...).

  • Hlavním nedostatkem je stále pojem dobrovolní, což někteří členové berou vážně a někdy se stává, že některá JSDHO není schopna vyjet.
  • Dalším nedostatkem je vybavení (stáří a kvalita), neboť JSDHO je placeno z rozpočtu obce (podniku), nikoli státu jako profíci.

 

  Naproti tomu SDH (Sbory dobrovolných hasičů),

jsou spolky, které mají zásadní vliv na dění v obci (podobně jako třeba sokol). Ovšem nic nebrání tomu (a bývá tomu tak často), že členové JSDHO jsou zároveň členy SDH.