Vyhledávání


Kontakt

Adam Černý

E-mail: adamix99@seznam.cz

Užitečné odkazy

 

 

knezek.cz/cz/ - Obchod s hasičskou výstrojí a výzbrojí

Dh.cz - oficiální informační server SH ČMS

Facebook.com/... - SDH Rynholec na FB

Firesport.cz- vše o požárním sportu

Prvni-pomoc.com - zdravověda

(Obchody)

Hastech.unas.cz

Obchod-hasiči.cz

Zahas-sro.cz

Zht.cz

Anketa

Jste členem nějakého SDH?

Celkový počet hlasů: 279

Resuscitace          

(Pravidla a doporučení pro první pomoc, respektive resuscitaci se stále mění, primárně pokud si sám však platí: NEJDŘÍV ZAVOLEJ POMOC A PAK OŽIVUJ, pokud nejsi sám: první volá, nejméně jeden, nejlépe však dva oživují (1. - umělé dýchání, 2. - masáž srdce)

 

Resuscitace jedním zachráncem (fyzicky náročná) - nejdříve dva hluboké vdechy, pak pokračovat podle určeného poměru (dospělý: 30:2)

 

Pravidla pro resuscitaci, vycházejí z anglických názvů:


A - Airways (zajištění průchodnosti dýchacích cest)
B - Breathing (zajištění dýchání)
C - Circulation (zajištění krevního oběhu)

 

 

Zástava dechu

 

Příčiny

 • Neprůchodnost dýchacích cest (ucpání kořenem jazyka, vody při tonutí, zával hrudníku, otok (alergická reakce,..)
 • Poranění hrudníku
 • Dušení důsledkem vdechování kouře nebo onemocnění (asthma ... )

Příznaky

 • Nejsou patrné dýchací pohyby (pohyb bránice), není cítit proud vzduchu z dýchacích cest
 • Promodrávání (sliznice, rty, nos, brada, ušní lalůčky)

 

Zástava krevního oběhu

 

Příčiny

 • Náhlá srdeční příhoda
 • Úraz elektr. proudem
 • Pokročilý šok
 • Nedostatek kyslíku pro srdeční sval

Příznaky

 • Není cítit tep na hlavních tepnách (zápěstí, krk ...)
 • Bledá, mrtvolně šedivá barva kůže

 

 

Zjednodušeně        

Dnes se umělé dýchání laikům nedoporučuje a upřednostňuje se masáž srdce na úkor vdechů. Je to z toho důvodu, že většina lidí umělé dýchání provádí špatně (štítí se, či to zkrátka neumí), a tím pouze ztrácí čas. Pokud má postižený uvolněné dýchací cesty (nutno zkontrolovat a případně uvolnit), po obnovení krevního oběhu se povětšinou rozdýchá sám.

 

Stáří Poměr Stisků (min ) Vdechů (min) Technika
Novorozenci

3:1

120

30

2 Prsty/zkřížené palce
Kojenci

30:2

100

20

2 Prsty/zkřížené palce
Děti (1-8 let)

30:2

100

20

Hrana dlaně jedné ruky
Dospělí

30:2

100

12

Oběma rukama

 

První pomoc        

Dospělí ( + děti cca od 8 let )

 
 

A) Uvolnění dýchacích cest (Airway)

 • Poloha vleže na zádech na pevné podložce
 • Otevření a přehlédnutí ústní dutiny, v případě potřeby její vyčištění 2 prsty (překážku nevyhledáváme, pokud na sebe sama neupozorní.....)
 • Záklon hlavy -> tlak na čelo hranou jedné ruky, prsty druhé ruky zdvíháme bradu

 

C) Zahájení nepřímé srdeční masáže (Circulation)

 • Hranu jedné dlaně položíme doprostřed hrudní kosti - u mužů spojnice bradavek, druhou dlaň položíme na první, případně propleteme prsty obou rukou
 • Prsty směřují kolmo k hrudní kosti, nedoléhají k hrudníku, během masáže nevzdalujeme ruce od hrudníku
 • Paže zachránce jsou napnuté v loktech a kolmo k ose těla postiženého
 • 30 stlačení při frekvenci 100 stlačení/min

Zde stlačovat (dva prsty pod spojnicí bradavek nebo přímo na spojnici)

Správná resuscitace

 

B) Umělé dýchání (Breathing)

 • Záklon hlavy ->dlaň jedné ruky přitiskneme na čelo, prsty této ruky stiskneme nos druhá ruka může přidržovat bradu
 • 2 vdechy s dostatečným objemem ( hrudník se viditelně zvedá/klesá)

1 ruka stiskne nos, druhá přidržuje bradu (2 hluboké úvodní vdechy - pak pokračovat dle určeného poměru)

Hrudník se zvedá

Hrudník klesá

Resuscitační poměr 30:2

 

 

Děti ( cca 1 - 8 let )

 

A) - Postup stejný jako u dospělého
B) - 5 základních vdechů, každý v trvání +- 1 sekundy, objemem takové, aby se zvedal hrudník, ale abychom nedýchali proti odporu
C) - Masáž dlaní jedné ruky na středu hrudní kosti, 30 stlačení frekvencí 100 a více stlačení/min

Resuscitační poměr 30:2

 

 

 

Novorozenci a kojenci (cca do 1 roku)

 

A) - Uvolnění dýchacích cest provádět jen mírným záklonem hlavy (podložení pod rameny)
B) - 5 zákl. vdechů z úst (jen jejich objem) do úst a nosu, aby se zvedal hrudník, frekvence 2-3 dechy/sekundu
C) - Masáž 2 prsty (nebo překříženými palci) na hrudní kosti cca 1,5 cm pod spojnicí bradavek, frekvence minimálně 120 stlačení/min

Resuscitační poměr 3:1 (novorozenci - do měsíce života), 30:2 (kojenec - do 1 roku)

 

Na doplnění

 

 • Obnovení životních funkcí kontrolujeme vždy po 3 cyklech ( dýchání a masáž), a to po fázi vdechů ( po masáži by na krkavici mohla být odezva...)
 • Po obnovení ŽF a ošetření přidružených poranění ukládáme postiženého do stabilizované polohy

 

Gasping          

 (U postiženého mohou být přítomné "lapavé vdechy", neboli gasping)

 

  Jde o typickou známku časného stádia náhlé zástavy oběhu. Jedná se o jednotlivé nádechy v postupně se prodlužujících, nepřirozeně dlouhých intervalech. To trvá zpravidla 1-3 minuty po vzniku náhlé zástavy oběhu. Pokud postižený nereaguje a má lapavé dechy, s vysokou pravděpodobností jde o náhlou zástavu oběhu a tudíž je to znamení  k okamžitému zahájení neodkladné resuscitace, a to zejména nepřímou masáží srdce. Poskytování dýchání z plic do plic je v takové situaci v rámci neodkladné resuscitace zbytečné a naopak kontraproduktivní (postižený si de facto dýchá sám, a při kvalitně prováděné masáži může tento stav přetrvat po celou dobu trváníresuscitace).

 

Resuscitaci ukončujeme

 

 • Při obnově životních funkcí
 • Při příjezdu RZS
 • Při vystřídání jinými zachránci
 • Při vlastním vyčerpání znemožňujícím pokračování

Zdroj: prvni-pomoc.com

Uvolnění dýchacích cest (je-li postižený při vědomí) - zaskočilo mu atp.           

 

Jak poznat bezvědomí          

 

Resuscitace dětí