Vyhledávání


Kontakt

Adam Černý

E-mail: adamix99@seznam.cz

Užitečné odkazy

 

 

knezek.cz/cz/ - Obchod s hasičskou výstrojí a výzbrojí

Dh.cz - oficiální informační server SH ČMS

Facebook.com/... - SDH Rynholec na FB

Firesport.cz- vše o požárním sportu

Prvni-pomoc.com - zdravověda

(Obchody)

Hastech.unas.cz

Obchod-hasiči.cz

Zahas-sro.cz

Zht.cz

Anketa

Jste členem nějakého SDH?

Celkový počet hlasů: 279

OBECNĚ O SDH

___________________________________

 

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska je pokračovatelem organizací hasičstva, které dříve působily na území Čech, Moravy a Slezska a právním  nástupcem Svazu požární ochrany ČSFR na území České republiky.


Jako SH ČMS vzniklo dne 9. dubna 1991, registrací ve smyslu ustanovení § 6 zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, jako projev vůle tisíců hasičů v souladu s právem svobodně se sdružovat.
 

Cílem činnosti SH ČMS je ...

... spolupůsobit při vytváření podmínek k účinné ochraně života a zdraví občanů a majetku před požáry a při poskytování pomoci při živelných pohromách a jiných událostech, při nichž je v nebezpečí život, zdraví nebo majetek.

 

Jsou nás spousty:

 • K 31. prosinci 2009 bylo v SH ČMS evidováno 341 848 členů. Včetně 45 235 dětí a mládeže ve věku 6 – 18 let.
 • SH ČMS mělo v roce 2009  7 903 sborů dobrovolných hasičů (SDH), 77 okresních sdruženích hasičů (OSH), 14 krajských sdružení hasičů (KSH).
 • Členové SH ČMS jsou zařazováni do jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí a jednotek sborů dobrovolných hasičů podniků, které jsou nedílnou součástí integrovaného záchranného systému České republiky. K 31. prosinci 2009 v nich bylo evidováno 74 205 členů.

 

 Organizace SH ČMS:

 • V čele SH ČMS stojí starosta a šest náměstků.
 • Významná rozhodnutí jsou přijímána a schvalována výkonným výborem a shromážděním starostů OSH.
 • V čele KSH stojí starostové.
 • Významná rozhodnutí jsou přijímána a schvalována výkonným výborem KSH a shromážděním představitelů OSH.
 • V čele OSH stojí starostové.
 • Významná rozhodnutí jsou přijímána výkonnými výbory OSH a schvalována shromážděními představitelů SDH.
 • V čele SDH stojí starostové.
 • Významná rozhodnutí jsou přijímána a schvalována výbory SDH.
 • Vrcholná rozhodnutí jsou přijímána valnou hromadou SDH.
 • Činnost SH ČMS zajišťuje Kancelář SH ČMS.
 • Zařízení  SH ČMS jsou Ústřední hasičská škola Jánské Koupele a Ústřední hasičská škola Bílé Poličany a Centrum hasičského hnutí Přibyslav.

  

Neorientujete se v zkratkách? - Zkratky

 

Zdroj: https://www.dh.cz

 

 

Hymna SDH           

KLIKNI ZDE